Choď na obsah Choď na menu
 


Anglický jazyk Obsahom výučby Anglického jazyka pre najmenších je učebnica BUSY BEE – starter. Deti získajú základy angličtiny formou hier, zábavných edukačných aktivít a príbehov. Mgr. Eva Felšöci.

Rusinský jazyk - Obsahom výučby Rusinského jazyka je osvojiť si základné, jednoduché a predovšetkým deťom blízke slová. Učteľkou rusinského jazyka je Svetlana Lučkaničová DiS.

S najmenšími k Bohu zodpovedná: p. Haburajová. Deti si prehlbujú vzťah k Bohu prostredníctvom modlitieb a piesní.

Pohybový krúžok zodpovední: učiteľky z MŠ a Iveta Šantová. Krúžok je povinný pre predškolákov a uskutočňuje sa v telocvični na ZŠ Budovateľskej každý štvrtok. Jeho cieľom je získavanie fyzickej zdatnosti ako prevencia pred chorobami.

Dopravná výchova - Skupinová a individuálna práca, pri ktorej sa deti najstaršej vekovej kategórii hravou formou oboznamujú s pravidlami cestnej premávky, ako a kadiaľ prechádzať cez cestu a iné. Deti získavajú informácie nie len teóriou, ale hlavne praktickou činnosťou, ktorú vyučuje Mgr. Vlasta Ocetníková počas pobytu vonku.

Logopédia Individuálna práca logopedičky s deťmi s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Pokroky detí vo vývine reči sú tak značné a úspechy sa dostavujú behom pár týždňov, Mgr. Anna Mišková

Predplavecká príprava zodpovedné učiteľky: Lučkaničová a Lattová.  Pre tento školský sa predplavecká príprava uskutoční 2 x ročne (v októbri a máji) na plavárni v Humennom. Príprava trvá celkom 2x4 dni a zúčastňujú sa jej deti z prípravnej triedy. Všetky naše učiteľky majú absolvovaný nevyhnutný predplavecký kurz.