Choď na obsah Choď na menu
 


Chcete vedieť, čo robí Vaše dieťa počas dňa?

5:30-8:30

Začiatok prevádzky, schádzanie detí, privítanie

- hry a činnosti podľa výberu dedí

- zdravotné cvičenia

 

8:30-9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena,

stolovanie - desiata

9:00-11:15

 

 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

- Pobyt vonku 

 

11:15-13:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

- osobná hygiena, stolovanie - obed

- odpočinok na ležadle

13:30- 14:00

Osobná hygiena,  stolovanie - olovrant

14:00 - 16:30

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

- hry a činnosti podľa výberu detí - aj s možnosťou pobytu vonku

- postupný odchod detí domov - ukončenie prevádzka MŠ