Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ je zapojená do viacerých projektov, prostredníctvom ktorých sú deti v jednotlivých triedach zapájané do rôznych vzdelávacích aktivít:

ZDRAVIE V ŠKOLÁCH – projekt, ktorého cieľom je výchova k zdravému životnému štýlu, predchádzaniu obezity a rozvoj pohybových aktivít ako prevencia proti chorobnosti a posilňovanie imunity detí v predškolskom a školskom veku.

ADAMKO HRAVO,  ZDRAVO   ťažiskovou formou projektu je učebná pomôcka – mimická bábka „ADAMKO“, prostredníctvom ktorej deti chápu a vnímajú slabších či zdravotne oslabených rovesníkov. Charakter projektu by mal napomôcť pri riešení rôznych výchovných situácií. Koncepčne sa opiera o doplnkové pracovné zošity.

DENTAL ALARM– týmto projektom sa deti oboznamujú pomocou makety, obrázkov a rôznych pomôcok ako si správne čistiť zuby, o spôsobe ako predchádzať zubnému kazu pravidelnou dentálnou hygienou. Projekt pozostáva zo 4 prednášok kvalifikovaným dentálnym hygienikom.

EVIČKA NÁM OCHORELA – projekt na podporu zdravia v zmysle zvyšovania prevencie úrazov, predchádzaniu šírenia nákazlivých chorôb a zvyšovanie úrovne hygienických návykov. Pomocou projektu si deti upevňujú zdravie, fyzickú zdatnosť a odvahu. Získavajú prvé informácie o krvi, akú má funkciu, zvykať si na ňu ako na životodarnú tekutinu.

Obrázok