Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluva č. SKP19/01/009, KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1/360, Košice, IČO: 43908977, zmluva o poskytovaní služby Škôlka Komensky Plus, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 10.01.2019

Dohoda č. 18/35/054/77, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, IČO: 30794536, o poskytnutní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastaich zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 3.12.2018

Rámcová kúpna zmluva, INMEDIA, spol. s r. o., IČO: 36019208, zmluva o dodávke mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 5.11.2018

Zmluva_670200, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a. s., Mierova 34, 06654  Humenné, IČO: 30414253, dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 28.9.2018

Zmluva o odbere tepla 2019 Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 36012424, Zmluva a objednávka na odber tepla na ÚK bere_tepla_2019,a TÚV pre rok 2019, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 11.07.2018

Zmluva_CUBS_plus, CUBS plus, s. r. o., Masarykova 21, 04001  Košice, IČO: 46943404, výkon funkcie zodpovedne osoby, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 15.03.2018

Zmluva_Bidfood, Bidfood Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199, dodávka tovaru - potravín, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 14.03.2018

Zmluva o dielo, CUBS plus s. r. o., Masarykova 21, Košice, IČO: 46943404, vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany práva fyzickej osoby - ochrana osobných údajov, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 22.1.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130797, Energie2, a. s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO: 46133177, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 18.1.2018

ESPIK Group, s. r. o., IČO: 46754768, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/EO1930E, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 12.12.2017

Dohoda č. 17/35/054/134, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, IČO: 30794536, o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 28.11.2017

Dohoda č. 17/35/50J/46, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, IČO: 30794536, o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n p., podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 27.11.2017

Dodatok č. 1 k MZ 38/2017/Hu Ing. Peter Huray, IČO: 4363637, činnosť bezpečnostno-technickej služby, technika požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu, podpísaný vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnený 27.11.2017

Kúpno-predajná zmluva, Miroslav Maciboba Miron-EX, IČO: 34291890, o dodávke potravín, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 18.10.2017

Dohoda o nahradení záväzku novým záväzkom, Organika s. r. o., o zabezpečení mliečnych výrobkov, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 25.9.2017

Zmluvy č. ŠJ/3/2017, AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s. r. o., dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 25.9.2017

Zmluva č. ŠJ/2/2017, Mäso Zemplín a. s., dodávka bravčového, hovädzieho mäsa, vnútorností a mäsových výrobkov, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 4.9.2017

Zmluva č. 38/2017/Hu, Ing. Peter Huray, IČO: 4363637, činnosť bezpečnostno-technickej služby, technika požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 21.9.2017

Zmluva č. 24ZVS0000080668G, Východoslovenská distribučná,a. s., o pripojení do distribučnej siete, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 2.8.2017

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 912, Teplo GGE, s. r. o., podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 12.7.2017

Zmluva č. 1930, ESPIK Group s. r. o., zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 8.6.2017

Príkazná zmluva č.05/SV/2017/EL, Mesto Snina, spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 7.6.2017

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 11.04.2017

Zmuva č. ŠJ/1/2017, FEGA FROST, s. r. o., dodávka chladených a mrazených potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 1.3.2017

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/50J/31, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné, podpísaný Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnený 16.2.2017

Zmluva VHČ_2/2017 - Stredná odborná škola, pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičouvou, riaditeľkou, zverejnená 15.2.2017

Dohoda HN, Mesto Snina, o presune agendy dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 03.02.2017

Zmluva VHČ 1/2017 - pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.1.2017

Zmluva č. 912 Teplo GGE, s. r. o. o dodávke a odbere tepla na rok 2017, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 20.12.2016

Dohoda č. 16/35/50J/31 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákna č. 5/2004 Z. z. v z. n. p. p., podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 6.11.2016

Dohoda č. 16/35/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v z. n. p. p., podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 24.10.2016

Zmluva č. 912 Objednavka_2017, objednávka na odber tepla na ústredné kúrenie a TÚV na r. 2017, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 22.09.2016

Zmluva  KZ, Agromix, v. o. s., program podpory spotreby ovocia a zeleniny detí a žiakov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 8.9.2016

Dohoda č._16/35/01013.pdf Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.06.2016

Dohoda č. 16/35/012/23 Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, podpísana Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.6.2016

Zmluva č. 911882344 Slovak_Telekom,a.s. o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 14.06.2016

Zmluva č. 1022725600 Slovak_Telekom, a. s., o poskytovaní verejných služieb - telefón, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 14.06.2016

Zmluva č. 11/04/2016/ŠJ Mäso Zemplín,dodávka mäsa, mäsových vnútorností a výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 11.04.2016

 Zmluva č. 0187/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zmluva o zapojení do národného projektu "Digitálne učivo na dosah" a poskytovaní eGov služby "prístup k digitálnym službám školy", podpísaná Annou Lovičovou, zverejnená 26.02.2016

Kolektivna_zmluva na rok 2016, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 02.01.2016

Zmluva 16/10/2015 VIS Verejná informačná služba, spol. s  r. o., licencia na aktualizácie SW a jeho modulov pre ŠJ, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 16.10.2015

Dohoda č. 15/35/50J/32  Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné, Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 30.09.2015

 

Dohoda o zbere papiera, Zuzana Kočmárošová - ZKP-Papierniček, podpísaná

Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 25.09.2015

AGROMIX, výr.-obch. spoločnosť, s. r. o. dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 28.08.2015

Organika, s. r. o., Zmluva č. 201507 o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu Školský mliečny program, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 07.07.2015

Zmluva o zabezpečení vzdelávania, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 07.07.2015

MILK-AGRO, s. r. o. Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, hrubého tovaru, sterilizovaného tovaru, strukovín, pochutín a olejov, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 10.4.2015

Slovak Telekom, a. s., kúpa telefónu Gigaset A220, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, cena celkom 9,90 €, zverejnená 1.4.2015

Zmluva 2s 3s Fega Frost, s. r. o., dodávka potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 01.04.2015

Dohoda Úrad práce, soc. vecí a rodiny č. 17/2015/§54 - VZ o poskytnutí fin. príspevku zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv) - 01.04.2015

Dohoda Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 27.01.2015

Zmluva č. 11/2013 2_str 3_str WASTEX Slovensko, s. r. o., dodávka ovocia, zeleniny a potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 25.01.2015

Dodatok k mandátnej zmluve č. 04/78 DXa, s. r. o., činnosť zdravotného dohľadu, podpísaná Annou Lovičovou, riadieľkou, zverejnená 25.01.2015

Zmluva 2/2015 2. str. 3. str. 4. str. INMEDIA, spol. s r. o., dodávka potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 12.01.2015

Zmluva 1/2015 2.str. Stredná odborná škola, pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 30.12.2014

Zmluva č. 01122014 (DXa, s. r. o.) o zabezpečení ochrany osobných údajov, zverejnená 05.12.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 60/§50j/NS/2014 zo dňa 28.10.2014, zverejnený 05.12.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 55/§ 50j/NS/2014 zo dňa 26.08.2014, zverejnený 05.12.2014

Dohoda č. 60/§50j/NS/2014 2.str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. ÚPSVaR v Humennom, o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnená 31.10.2014

Dohoda č. 15/§50/NS/2014 ÚPSVaR v Humennom, o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, zverejnená 02.10.2014

Zmluva č. 7/2014 GVP Humenné, spol. s r. o. o dodávke potravín, zverejnená 08.09.2014

Dohoda_ÚPSVaR č. 55/&50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnená 31.08.2014

Zmluva AGROMIX 3.str. 2.str. 4.str. 5.str. AGROMIX, zmluva č.  6/2014 o dodávke školského ovocia, zverejnené dňa 22.08.2014

Zmluva MŠVVaŠ SR splnomocnenie MŠVVaŠ SR, zmluva č. 1908.2014 o výpožičke, zverejnené dňa 18.08.2014

Zmluva CUBS plus, s. r. o.  2. str.  3. str. CUBS plus, s. r. o., Košice, zmluva č. 14/2014 na vypracovanie bezpečnostného projektu, zverejnené dňa 18.08.2014

file/204/zmluva_53_2014.pdf Camea computer systemms, Prešov, zmluva o dodávke tonerov, cartridgov a pod. zverejnené dňa 06.06.2014

file/202/zmluva_52_2014.pdf Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, zmluva o vykonávaní súvislej pedagogickej praxe, zverejnené dňa 30.05.2014

file/201/zmluva_51_2014.pdf KRÍDLA s.r.o., zmluva č. 13/2014/Pr, zmluva o zabezpečení kancelárskych potrieb, zverejnené dňa 19.05.2014.

file/200/dodatok-k-zmluve-c.45_2014.pdf Pavel Palašta - Výťahy Pali, dodatok k zmluve o údržbe výťahov, zverejnené dňa 16.05.2014

file/187/zmluva_49_2014.pdf Zmluva o dodávke kŕmneho odpadu, zverejnené dňa 12.03.2014

file/186/zmluva_48_2014.pdf Ublianska pekáreň, Zmluva č.4/2014, dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, zverejnené dňa 12.03.2014

 file/192/zmluva_50_2014.pdf CIMBAĽAK s.r.o., Zmluva č. 3/2014, zmluva o dodávke bravčového mäsa, zverejnené dňa 11.03.2014

file/179/zmluva_47_2014.pdf INMEDIA Spol.s r.o., Zmluva č.2/14, pravidelná dodávka rýb, filé a filiet, zverejňené dňa 21.02.2014

file/173/zmluva_46_2014.pdf KRÍDLA s.r.o., Kúpna zmluva č.12/2014 o dodávke kopírovacieho papiera, zverejnené  dňa 18.02.2014

 file/172/zmluva_45_2014.pdf  Palašta Pavel, Zmluva o dielo servisných výťahov, dňa 28.01.2014

file/169/zmluva_44_2013.pdf FEGA FROST s.r.o., Kúpna zmluva na mrazené hydinové mäso, dňa 31.01.2014

file/163/zmluva_43_2012.pdf RBC s.r.o., Zmluva o servisnej službe, 13.11.2013

file/153/zmluva_42_2013.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, dňa 27.08.2013

file/147/zmluva_41_2013.pdf ELEKTROSERVIS Vranov, Kúpna zmluva (robot, škrabka), dňa 06.06.2013

file/146/zmluva_40_2013.pdf AbiX, s.r.o., Rámcová dohoda o verejnom zaobstarávaní (toner, cartridge, príslušenstvo k PC), dňa 06.06.2013

file/145/zmluva_39_2013.pdf Teplo GGE s.r.o., Zmluva o dodávke tepla č.912, dňa 18.06.2013

file/142/zmluva_38_2013.pdf ING Tatry sympatia DDS, s.r.o., Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 37873661, dňa 07.06.2013

file/139/zmluva_37_2013.pdf Prvá DDP Tary sympatia, zamestnávateľská zmluva o DDP zamestnancov MŠ Budovateľská, dňa 30.12.2002

file/136/zmluva_36_2013.pdf COOP Jednota vranov n./T., SD, Zmluva o dodávke potravinárskeho a priemyselného tovaru, dňa 22.04.2013

file/131/zmluva_35_2013.pdf VSE, Východoslovenská energetika a.s., Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním, dňa 19.12.2005

file/129/zmluva_34_2013.pdf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytovaní finanného príspevku v rámci projektu, dňa 27.03.2013

file/128/zmluva_33_2013.pdf Mäso Zemplín a.s., Michalovce, Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve, dňa 15.03.2013

file/127/zmluva_32_2013.pdf OVO CENTRUM - Veľkoobchod ovocia a zeleniny, Kúpna zmluva č.5, Predaj ovocia a zeleniny, dňa 20.03.2013

file/126/zmluva_31_3013.pdf TV- SKV s.r.o., Zmluva o pripojení (Nízkoprahové centrum), dňa 20.03.2013

file/125/zmluva_30_2013.pdf TV-SKV, s.r.o., Zmluva o pripojení č. 03201306, dňa 18.03.2013

file/124/zmluva_29_2013.pdf BidVest Slovakia s.r.o., Rámcová kúpna zmluva č. 708033, dňa 08.01.2013

file/121/zmluva_28_2013.pdf MIRON-EX, Miroslav Maciboba, Pichne, Kúpno-predajná zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru, dňa 18.03.2013

file/120/zmluva_27_2013.pdf Humenská mliekareň a.s. Kúpna zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov, dňa 18.03.2013

file/119/zmluva_26_2013.pdf PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Kúpna zmluva č.2 o dodávke pečiva, cestovín atd, dňa 18.03.2013

file/118/zmluva_25_2013.pdf INMEDIA Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.1 o pravidelnej dodávke mrazeného hydinového mäsa, dňa 28.01.2013

file/117/zmluva_24_2013.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, dňa 15.01.2013

file/116/zmluva_23_2013.pdf  Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, dňa 28.12.2012

file/115/zmluva_22_2013.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.10 o dodávke mrazených rýb a filiet, dňa 01.01.2013

file/130/zmluva_21_a_2012.pdf DATALAN a.s. Zmluva o poskytovaní služieb č. 1462012 (používanie aplikačného programového vybavenia), dňa 20.12.2012

file/109/zmluva_21_2012.pdf  DATALAN a.s. Zmluva o poskytovaní služieb č. 1462012 (používanie aplikačného programového vybavenia), dňa 20.12.2012

file/108/zmluva_20_2012.pdf Inveco Credit s.r.o., Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb, dňa 09.11.2012

file/122/zmluva_19_2013.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, dňa 19.09.2012

file/107/zmluva_18_2012.pdf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, dňa 24.09.2012

file/105/zmluva_17_2012.pdf MESTO SNINA - Nízkoprahové denné centrum, Dodatok č.1 k Zmluve o refundácií prevádzkových nákladov, dňa 03.08.2012

file/103/zmluva_16_2012.pdf DATALAN a.s. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom, dňa 05.03.2012

 file/102/zmluva_15_2012.pdf DATALAN a.s., Zmluva o poskytovaní služieb č. 252012 (webový portál), dňa 05.03.2012

Zmluva_14_2012.pdf ELEKTROSERVIS Vranov, Kúpna zmluva o dodávke elektrického Konvetkomatu ASCC WE, dňa 22.02.2012

file/100/zmluva_13_2012.pdf Humenská mliekareň a.s. Kúpna zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov, dňa 12.02.2012

file/99/zmluva_12_2012.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (SIM karta), dňa 18.01.2012

file/98/zmluva_11_2012.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobilný telefón), dňa 18.01.2012

file/97/zmluva_10_2012.pdf PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Kúpna zmluva o dodávke pečiva, cestovín atd, dňa10.01.2012

file/96/zmluva_09_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.10 o dodávke mrazených rýb a filiet, dňa10.01.2012

file/94/zmluva_8_2012.pdf Mäso Zemplín a.s., Michalovce Kúpna zmluva o pravidelnej dodávke bravčového a hovädzieho mäsa, dňa 10.01.2012

file/93/zmluva_7_2012.pdf  MESTO SNINA - Nízkoprahové denné centrum, Dodatok č.1 k Zmluve o refundácií prevádzkových nákladov, dňa 10.01.2012

file/92/zmluva_6_2012.pdf KRÍDLA s.r.o., Rámcova dohoda o zákazke na dodávku tovaru - kancelárske potreby, dňa 11.01.2012

file/91/zmluva_5_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva o dodávke hydinového mäsa, dňa 10.01.2012

file/90/zmluva_4_2012.pdf  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania zamestnania  zamestnancov s nízkymi mzdami, dňa 17.01.2012

file/89/zmluva_3_2012.pdf TENERGO BRNO a.s., Zmluva o dodávke a odbere tepla č.912, dňa 01.01.2012

file/88/zmluva_2_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č. 1167 o dodávke mrazených rýb, dňa 21.12.2011

file/87/zmluva_01_2012.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, 30.09.2011